لیست مغازه‌های موجود جهت رهن و اجاره در برخی مناطق تهران به شرح زیر است:

بهای اجاره مغازه‌ در برخی مناطق تهران چقدر است؟