سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توئیتی در واکنش به آینده دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا پس از رای دادگاه لاهه نوشت: «ترامپ روز به روز تنهاتر می شود. هفته قبل در شورای امنیت و دیروز در دیوان لاهه. با همبستگی از روزهای سخت عبور می کنیم. ایران تسلیم نمی شود.»

توییت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره دونالد ترامپ