دادگاهی در کره جنوبی «لی میونگ باک» رئیس جمهوری پیشین این کشور را به اتهام رشوه خواری به ۱۵ سال زندان محکوم کرد؛ وی چهارمین رئیس جمهوری پیشین این کشور است که به اتهام فساد مالی به زندان محکوم می شود.

«پارک گئون های» رئیس جمهوری پس از لی نیز که اتهام فساد مالی باعث خلع وی از قدرت در اوایل سال ۲۰۱۷ به زندان محکوم شده است.

لی متهم به دریافت ۱۰ میلیون دلار رشوه از شرکت سامسونگ و سازمان جاسوسی دولت خود شده، اما با رد این اتهام ها این پرونده را ناشی از انگیزه های سیاسی دانستته است.

همچنین متهم به اختلاس میلیون ها دلار و اختفای مبالغ دریافتی است و از پرداخت های مالیاتی گریخته و از مقام خود برای امور خصوصی سوء استفاده کرده است.

او که مدتی شهردار پایتخت بود از سال ۲۰۰۸ تا اوایل سال ۲۰۱۳ میلادی قدرت را در اختیار داشت و از سال گذشته ماموران در حال بازرسی درباره اتهامات وی و خویشاوندان و شماری از مشاورانش بوده اند.

یک سال قبل نیز خان پارک رییس جمهوری وقت کره جنوبی به دلیل فساد مالی و تبانی های سیاسی با یکی از دوستانش دستگیر شد و بر اساس اعلام دادگاه قانون اساسی از مقامش خلع و رسما دستگیر شد.