صباح الاحمد الصباح امیر کویت تلفنی با عادل عبدالمهدی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق گفتگو کرد.

دفتر رسانه های عبدالمهدی بیان کرد: صباح الاحمد الصباح امیر کویت به عادل عبدالمهدی تلفن زده و  در جریان این تماس تلفنی وی به عبدالمهدی به سبب مامور شدن برای تشکیل کابینه عراق تبریک گفته و بر روابط دوجانبه میان کویت و عراق تاکید کرده است.

بر اساس این گزارش؛ امیر کویت در این تماس تلفنی از عادل عبدالمهدی برای سفر به کویت دعوت به عمل آورده است.