ساختمان‌

ساختمان‌

پرتغال

ساختمان‌

روسیه

ساختمان‌

تایوان

ساختمان‌

پراگ

ساختمان‌

ساختمان‌

چین

ساختمان‌

کاخ ایده آل فرانسه

ساختمان‌

خانه پیانو در چین

ساختمان‌

این مجتمع مسکونی که به نظر می رسد از قطعات لگو ساخته شده، شامل 354 مکعب است. 146 آپارتمان و باغ سبز در داخل آن وجود دارد. معمار آن را برای نمایشگاه Expo-67 در شهر مونترال کانادا ساخته است. 

ساختمان‌

لهستان

ساختمان‌

هتل Karelia

ساختمان‌

این ساختمان که در اتریش قرار دارد، به یک حلزون شباهت دارد.

ساختمان‌

اتریش

عکس‌ها: sputniknews