به گزارش رویترز، طبق گزارش جدید پنتاگون که هدف آن بهبود ضعف‌های مرکز صنایع آمریکایی مرتبط بهامنیت ملی آمریکا است، چین به عنوان «خطری قابل توجه و فزاینده» شناخته شده است.

این گزارش حدودا ۱۵۰ صفحه‌ای روز جمعه به طور رسمی منتشر می‌شود و ۳۰۰ بخش آسیب پذیر آمریکا را نشان می‌دهد که ممکن است بر اجزا و قسمت‌هایی که برای ارتش آمریکا حیاتی هستند، تاثیر بگذارد.

طبق تحلیل انجام شده در این گزارش، پیشنهاد‌هایی برای تقویت صنعت آمریکا از جمله از طریق گسترش سرمایه گذاری مستقیم در بخش‌های حیاتی بیان شده است. در این میان برنامه‌های ویژه در یک ضمیمه منتشر نشده و محرمانه فهرست شده اند.

در متن این گزارش روی مسئله چین تاکید بسیاری شده و در این مورد به تسلط چین بر تامین جهانی مواد معدنی نادر زمین که برای برنامه‌های نظامی آمریکا حیاتی هستند، اشاره شده است.

در این گزارش گفته شده است: «یکی از یافته‌های اصلی این است که چین خطری قابل توجه و فزاینده برای تامین مواد و فناوری‌هایی به شمار می‌رود که برای امنیت ملی آمریکا استراتژیک و حیاتی هستند.»

روابط آمریکا و چین اخیرا با بالا گرفتن جنگ تجاری میان دو کشور، تنش‌ها بر سر جاسوسی سایبری، مسئله تایوان و آزادی حمل و نقل دریایی در دریای چین جنوبی دچار تحولاتی شده است. انتشار این گزارش می‌تواند به تنش‌های جنگ تجاری آمریکا و چین بیافزاید.