محمد عبدالسلام، سخنگوی رسمی جنبش انصارالله یمن، گفت: ما از درخواست اتحادیه اروپا برای توقف تجاوزگری ها و شکستن محاصره علیه ملت یمن، آغاز مذاکرات سیاسی و محکوم کردن بمباران غیرنظامیان استقبال و تحرکات فعال این اتحادیه را در راستای برقراری صلح در یمن گامی مثبت ارزیابی می کنیم.