شیروان زرار سخنگوی کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد که ۸۵ درصد از آرا شمرده شده اند.

بر اساس نتایج اولیه، حزب دموکراتیک کردستان با تصاحب بیش از ۵۹۵ هزار رای، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده و انتظار می رود که ۴۴ کرسی از مجلس اقلیم را تصاحب کند.

حزب اتحادیه میهنی کردستان و جنبش تغییر (جنبش گوران) رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.