این برای اولین بار است ملانیا بدون حضور ترامپ به سفر خارجی می رود. ملانیا در این سفر قرار است علاوه بر غنا، به کشورهای کنیا، مالاوی و مصر سفر کند.ملانیا پس از بازدید از یک مرکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست در آکارا با همسر رئیس ‌جمهور غنا دیدار و گفتگو کرد.گفته می‌شود هدف از سفر ملانیا ترامپ به آفریقا، تلاش برای گسترش فرهنگ آمریکایی در این منطقه است.

تحلیلگران عدم سفر رئیس‌ جمهور آمریکا به قاره آفریقا را به اظهارات توهین‌آمیز او در سال ۲۰۱۷ مربوط می‌دانند. او لغت زشتی را در توصیف مهاجران آفریقایی به کار برده بود.

 

تصاویر : سفر بدون ترامپ ملانیا به غنا

تصاویر : سفر بدون ترامپ ملانیا به غنا

تصاویر : سفر بدون ترامپ ملانیا به غنا

تصاویر : سفر بدون ترامپ ملانیا به غنا

تصاویر : سفر بدون ترامپ ملانیا به غنا

تصاویر : سفر بدون ترامپ ملانیا به غنا

تصاویر : سفر بدون ترامپ ملانیا به غنا

تصاویر : سفر بدون ترامپ ملانیا به غنا

تصاویر : سفر بدون ترامپ ملانیا به غنا

تصاویر : سفر بدون ترامپ ملانیا به غنا

تصاویر : سفر بدون ترامپ ملانیا به غنا

تصاویر : سفر بدون ترامپ ملانیا به غنا

تصاویر : سفر بدون ترامپ ملانیا به غنا

تصاویر : سفر بدون ترامپ ملانیا به غنا

تصاویر : سفر بدون ترامپ ملانیا به غنا