اردوغان روز پنج شنبه اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا ۱۹ هزار کامیون حامل اسلحه و مهمات را به گروه های تروریستی مستقر در سوریه رسانده است.

اردوغان که در مجمع جهانی رادیو و تلویزیون ترکیه در استانبول سخن می گفت، در بخش دیگری از اظهاراتش خواستار تغییرات ساختاری در شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.

به گزارش دیلی صاباح، اردوغان تاکید کرد که دوران عضویت ثابت در شورای امنیت دیگر به سر آمده و سازمان ملل باید از این پس طوری سازماندهی شود که تمامی ۱۹۳ عضو آن به عنوان اعضای ثابت عمل کنند.

وی با تکرار این شعار که دنیا از پنج کشور عضو شورای امنیت بزرگتر است، تاکید کرد که شرایط جهان با دوران پس از جنگ جهانی دوم فرق کرده است.