کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا در گفت وگو با روزنامه فرانسوی &#۳۹;لوموند&#۳۹; اظهار کرد: ایتالیایی ها نیز همچون مجارستانی ها، دولتی را انتخاب کرده اند که مسلماً اروپا گریز و بیگانه ستیز است و در مورد مسائل مهاجرتی و مربوط به بودجه سعی دارد تعهدات اروپایی خود را زیر پا بگذارد. 

وی همچنین سران دو حزب ائتلافی دولت ایتالیا را فرزندان نابرابری ها و اختلافات خواند و گفت: پوپولیست ها و ملی گرایان دشمنان دموکراسی آزاد هستند در حالی که در منطقه یورو باید همگرایی ایجاد کرد و نیاز به یک ابزار سیاسی اقتصادی فعال داریم. 

اکنون اروپا بر سر دو راهی است. اگر کاری نکنیم افرادی مانند اوربان، سالوینی، له پن و کازینسکی اروپایی را شکل می دهند که در آن عدالت و مطبوعات تحت کنترل بوده و به خارجی ها انگ زده شده و اقلیت ها نیز مورد تهدید قرار می گیرند . این رهبران راست گرا، دشمنان دموکراسی آزاد هستند. 

این اظهارات با واکنش تند ایتالیا مواجه شد و &#۳۹;متئو سالوینی&#۳۹; معاون نخست وزیر و وزیر کشور گفت: صحبت های موسکوویسی کاملاً بی پایه و اساس است.در ایتالیا هیچ شکلی از نژاد پرستی و یا بیگانه ستیزی وجود ندارد. 

وی ادامه داد: در این کشور دولتی با رأی اکثریت شهروندان روی کار آمده که جلوی فعالیت قاچاقچیان انسان را گرفته و بنادر خود را به روی مهاجران غیرقانونی بسته است.