منطقه سبز یک منطقه امنیتی حفاظت شده در مرکز بغداد است که از زمان سقوط رژیم دیکتاتوری صدام و بدلایل امنیتی و حفاظتی، اغلب نهادها، سازمان ها و مراکز دولتی، نهادهای بین المللی همچون دفاتر سازمان ملل و اتحادیه اروپا و نیز سفارتخانه های خارجی بویژه سفارت آمریکا در آن مستقر هستند. 

سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد از معدود سفارتخانه هایی است که برغم اصرار مسوولان وقت عراق، و حتی حمله تروریست ها، از انتقال به منطقه سبز خودداری کرده و در یکی از مناطق شهری و عمومی بغداد مستقر است. 

اکنون و در یک اتفاق بی سابقه، عبدالمهدی که روز سه شنبه از سوی برهم صالح رئیس جمهوری جدید عراق مامور تشکیل کابینه شده است می خواهد محل زندگی خود را بیرون از این منطقه نگه دارد و به منطقه سبز نرود. 

یک منبع مطلع چند روز پیش از انتخاب عبدالمهدی به نخست وزیری عراق با اعلام این خبر به خبرنگار ایرنا در بغداد گفته بود که وی در صورت رسیدن به این مقام، تصمیم جدی دارد که در منطقه سبز ساکن نشود. 

عبدالمهدی درحال حاضر در منطقه الکراده در مرکز پایتخت عراق ساکن است که به گفته این منبع، وی قصد دارد در همین مکان بماند و یا به مکان مناسب دیگری منتقل شود اما به هر حال قصد جدی او و بر خلاف عرف سیاسی در عراق، عدم سکونت در منطقه سبز خواهد بود. 

به گفته وی، عملی شدن این تصمیم در عین حال منوط به هماهنگی های امنیتی خاص در درون ساختار دولت عراق خواهد بود اما در مجموع، قابلیت اجرایی بالایی خواهد داشت.

گفتنی است این منبع در آن زمان از خبرنگار ایرنا خواسته بود بدلیل حساسیت مباحث مربوط به انتخاب نخست وزیری، تا تعیین تکلیف نهایی این موضوع از انتشار این خبر خودداری کند. 

سکونت مسوولان ارشد و حتی بسیاری از دیگر مسوولان عراق در منطقه سبز بغداد یکی از مهمترین انتقادات مردم عراق بوده و از این امر بعنوان مصداق تبعیض و نیز دوری و بیگانگی مسوولان از جامعه عنوان می کردند. 

منطقه سبز بغداد هم مقررات و ترتیبات بسیار ویژه ورود و خروج برای ساکنان و نیز هیات های سیاسی دارد و هم افراد عادی مطلقا امکان ورود به آن را ندارند.

بر این اساس به نظر می رسد، سکونت نخست وزیر جدید عراق در خارج از منطقه سبز بغداد پیام بسیار مثبتی به جامعه عراق برای آغاز دوره ای جدید خواهد داد.