استاد الدوحه درباره عملکرد داور سریلانکایی دیدار رفت پرسپولیس و السد نوشت: بعد از بازبینی صحنه‌های حساس روشن شد که داور سریلانکایی اشتباه تاثیرگذاری در این دیدار نداشته اما به یک دلیل می‌توان از او انتقاد کرد و آن اینکه با تیم حریف با مدارای زیادی برخورد کرد و این نه تنها بازیکنان و کادر فنی السد را به هم ریخت بلکه باعث عصبانیت تماشاگران هم شد!