اسکرول گزارش داد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شب گذشته «ریتا باران وال»، کارشناس هسته‌ای را که اصالت هندی دارد به عنوان نامزد معاونت وزارت انرژی آمریکا و رئیس بخش انرژی هسته‌ای معرفی کرد.

«ریتا باران وال»، کارشناس هسته‌ای

«باران وال» در حال حاضر، به عنوان مسئول بخش نوآوری‌های هسته‌ای در وزارت انرژی کار می‌کند. این حکم با رای سنای آمریکا رسمی می‌شود.

مسئول بخش انرژی هسته‌ای وزارت انرژی آمریکا، در زمینه فناوری هسته‌ای و توسعه و مدیریت زیرساخت های فناوری هسته‌ای فعالیت دارد.