دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان کنفرانس خبری رزگاردن با رفتار توهین آمیز خود سیسیلیا وگا خبرنگار  ای‌بی‌سی نیوز را به سخره گرفت.

رئیس جمهور آمریکا از این زن می‌خواهد که سؤال خود را از او بپرسد و هنگامی که با مکث چند ثانیه‌ای وی مواجه شد، یکباره در جمع حضار می‌گوید: او از انتخاب من شوکه شده  و در حال فکر کردن است.

خبرنگار  نیز  که این صحبتها را از ترامپ شنید خطاب به او می گوید که در فکر نبوده اما در این لحظه رئیس جمهور آمریکا پاسخ داد: می‌دانم که فکر نمی‌کنی، تو هرگز فکر نمی کنی!

گفتنی است کاخ سفید در رونوشت توجیه‌آمیز خود از این ماجرا اینطور توضیح داده بود که ترامپ به خبرنگار ای‌بی‌سی نیوز گفته است: «می‌دانم که تشکر نمی‌کنی، تو هیچ وقت اینکار را نمی‌کنی. در حالی که پس از انتشار متن اصلی مشخص شد که واقعاً اظهارات ترامپ توهین‌آمیز بوده است.»