از ظهر روز گذشته تاکنون شاهد کاهش یک تا ۱۲ میلیونی قیمت در بازار خودروهای داخلی بوده ایم،که در بازار موبایل هم کاهش ۲۰ درصدی را مردم شاهد بودند.