علیرضا جهانگیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه در توئیتی با اشاره به قرار دیوان بین المللی دادگستری در مورد شکایت ایران، آن را یک پیروزی حقوقی برای کشورمان خواند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه تاکید کرد: در جریان بررسی شکایت ایران در دیوان بین المللی دادگستری، آمریکا به اتفاق آراء منزوی شد.

وی افزود: دیوان از آمریکا خواست تا به تعهدات خود که در اثر خروج آمریکا از برجام نقض شده و باعث تحمیل مجدد تحریمها بر مردم ایران شده است، پایبند باشد.

جهانگیری اضافه کرد: آمریکا باید به توافق هسته ای بازگردد و به توافقنامه های بین المللی پایبند باشد.