حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی با کسب ۷۳۸۶۹۸ رای در پارلمان جدید دارای ۴۵ کرسی خواهد بود.

اتحادیه میهنی کردستان با کسب ۳۴۳۸۸۳ رای حائز ۲۱ کرسی شده است که در مقایسه با دوره گذشته پارلمانی محلی با افزایش آرای خود توانسته است به رتبه دوم اقلیم کردستان باز گردد.

جنبش تغییر که در دوره گذشته پارلمان محلی دارای ۲۴ کرسی بوده است در این دوره با کسب ۱۹۵۵۵۳ رای تنها موفق به کسب ۱۲ کرسی شده است. این حزب ضمن تنزل به جایگاه سوم اقلیم کردستان با ریزش نصف آرای خود روبرو بوده است.

پدیده این دوره را می توان کسب ۸ کرسی توسط حرکت نسل جدید دانست که با کسب ۱۲۰۳۲۴ رای از سوی شهسوار عبدالواحد اعلام شده است که این دوره از پارلمان محلی را تحریم خواهد کرد.

جماعت اسلامی کردستان تنها حزب اسلامی بوده است که اندکی افزایش آراء داشته است. این حزب با کسب ۱۱۳۹۲۸ رای دارای ۷ کرسی پارلمان محلی خواهد بود.

جبهه اصلاح متشکل از احزاب اسلامی اتحاد و جنبش اسلامی با کسب ۸۳۵۶۲ رای و ۵ کرسی با ریزش چشمگیر آرای خود روبرو شده اند.

اقلیت های دیگر هم در پارلمان محلی دارای یک کرسی خواهند بود.

نتایج این دوره از انتخابات محلی با تنش های سیاسی در اقلیم کردستان همراه خواهد بود. خبرهایی مبنی بر تشکیل حکومت محلی از سوی حزب دموکرات کردستان بدون همراهی احزابی همچون اتحادیه میهنی کردستان منتشر شده است که در چنین صورتی می تواند اقلیم را به سوی بن بست سیاسی سوق دهد.