صندوق کودکان سازمان ملل(یونیسف) ارسال کمک‌های مالی به ۹ میلیون یمنی را متوقف کرد.

یونیسف اعلام کرد ناتوانی در برقراری مراکز ارتباطی در یمن به منظور بررسی روند رسیدن کمک‌های مالی به دست نیازمندان، ارسال این کمک‌های را لغو کرده است.

کمک‌های مالی یونیسف به مردم یمن در حالی متوقف شد که ارزش پولی این کشور در حال کاهش بوده و قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته است.