دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس از صدور رای دادگاه لاهه در صفحه توئیتر خود نوشت: «دیوان بین المللی دادگستری دستور داد که آمریکا باید به تعهداتی که با تحریم مجدد مردم ایرانی پس از خروج از برجام نقض کرده متعهد بماند. یک شکست دیگر برای حکومت معتاد به تحریم آمریکا و پیروزی برای حاکمیت قانون. ضروری است جامعه بین المللی با یک جانبه گرایی مخرب آمریکا به صورت دست جمعی مقابله کند. »

 

توئیت ظریف درباره لاهه