در جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس محمدحسین حسین زاده بحرینی را با ۱۱۳ رای و فاطمه حسینی را با ۸۲ رای از مجموع ۱۷۱ رای ماخوذه به عنوان ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعیین کردند.

همچنین جواد ساداتی نژاد با ۸۵ رای از مجموع ۱۳۸ رای به عنوان ناظر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین شد.