یکی از نمایندگان مجلس دقایقی است با الفاظ تند و داد و بیداد جلسه مجلس را مختل کرده است.

علی مطهری خطاب به وی گفت: به رای مجلس احترام بگذارید.