به گزارش رویترز، مکرون تا یک روز قبل استعفای کلمب را رد می کرد اما در نهایت مجبور شد خواسته وزیر کشور را بپذیرد. بعد از آنکه استعفای وزیر کشور با مخالفت مکرون روبرو شد، کلمب اعلام کرد: مردم فرانسه و لیون خواهان شفافیت هستند.

 

ژرار کلمب وزیر کشور فرانسه

 

کلمب ۷۱ ساله جزو اولین حامیان مکرون بود اما وی بر آن شد تا دولت را ترک کرده و نامزد شهرداری زادگاهش لیون شود.


شبکه ای.بی.سی.نیوز کناره گیری کلمب را ضربه ای به مکرون خواند. رویترز نیز نوشت که اظهارات کلمب چالشی بی سابقه برای مکرون است، آن هم درست چند هفته پس از آنکه رئیس جمهوری مجبور شد وزرای محیط زیست و ورزش را تغییر دهد.


در پی پذیرش استعفای کلمب، «ادوارد فیلیپ» نخست وزیر فرانسه سفر به آفریقای جنوبی را لغو کرد تا خود موقتا به عنوان وزیر کشور نیز فعالیت کند.


کلمب در هفته های اخیر انتقاداتی به مکرون وارد کرده و گفته بود که دولت وی «فاقد فروتنی» است. وی همچنین گفته بود: تعداد کمی از ما با مکرون صحبت می کنیم. طولی نمی کشد که او دیگر تحمل من را نخواهد داشت. اما اگر همه ما مقابل او تعظیم کنیم او در نهایت منزوی خواهد شد.
محبوبیت مکرون به حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده و منتقدان می گویند که سیاست های وی به نفع ثروتمندان است و منش شخصی اش متکبرانه است.