قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. شاخص نفت خام برنت با پنج صدم درصد افزایش به بشکه‌ای ۸۴ دلار و ۸۴  سنت رسید. از سوی دیگر، شاخص نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با یک صدم درصد افزایش به بشکه‌ای ۷۵ دلار و ۲۴ سنت رسید.

oild

قیمت طلا نیز در بازارهای جهانی با ۲۸ صدم درصد افزایش به ۳۸ دلار و ۷۷ سنت رسید. 

gold