به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان پارلمان اروپا با ۵۴۴ رأی مثبت مقابل ۲۸ رأی منفی کمک مالی ۷۰ میلیون یورویی به ترکیه را به خاطر نقض حقوق بشر و نقض آزادی مطبوعات در این کشور لغو کردند.

«زیگفرید موریسان» نماینده رومانی در پارلمان اروپا و عضو حزب مردمی اروپا گفت: ترکیه از اتحادیه اروپا دور می شود و معیارهای دموکراسی و حقوق اساسی نقض می شود و این ها به این معنا است که اتحادیه نمی تواند به ترکیه کمک مالی کند.

کمیساریای اروپا با اشاره به اینکه شرایط در ترکیه بهبود نیافته است ، گفت: همین مساله باعث شد تا نمایندگان اروپا این تصمیم را اتخاذ کنند.

قرار است اتحادیه اروپا کمک مالی به ارزش ۱.۱۸ میلیارد یورو به ترکیه برای انجام اصلاحات با هدف پیوستن به این اتحادیه اعطا کند که با توجه به لغو کمک ۷۰ میلیون یورویی، میزان این کمک برای بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ حدود ۴۰ درصد کاهش یافت.

روابط اتحادیه اروپا با ترکیه پس از کودتای ۲۵ تیرماه سال ۱۳۹۵ متشنج شده است.

زندانی شدن بیش از ۱۵۰ خبرنگار در ترکیه در ایام بعد از کودتای ۲۵ تیرماه سال ۱۳۹۵ موجب واکنش ها و انتقادات وسیع در سطح جهان شده و بنا به اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، ترکیه در رده های آخر آزادی رسانه در جهان قرار گرفته است.