این موضوع به ترند اخبار شبکه های اجتماعی نیز تبدیل شده است. بعضی از کاربران با نگاهی جدی به موضوع پرداختند.مثل کاربری که نوشته: « قصه اصلی چیست؟ طمع مردمی است که اکنون در کلافی که خود پیچیده بودند گیرافتاده اند و حقشان است تاوان طمعشان را می دهند .

آگهی خرید دلار در میوه فروشی

اما کاربر دیگری نوشته: « «دلارداران» و «بی دلاران» و تحقیر یکدیگر! این گسست اجتماعی را کم داشتیم که از راه رسید.قصه اصلی چیست؟ دلار چه ناگهان بالا رود و چه یک باره پایین بیاید آینده بخشی از مردم است که بر اثر سیاست های غلط فرو می ریزد. «آینده زدایی» و حس ملی بی آیندگی مسئله است و این را باید چاره کرد» 
در این میان اما عده ای همچنان به دنبال این هستند تا به قیمت های بسیار کم تری ارز بخرند تا در آینده به سود برسند. مثل همین تصویر بالا که میوه فروشی روی شیشه مغازه اش کاغذی چسبانده که دلار را به قیمت ۷۵۰۰ تومان و نقدی می خرد! البته ماجرای خرید دلار به قیمت بسیار کم به همین میوه فروشی ختم نمی شود و اگر خودتان به خیابان بروید خواهید دید که آدم ها به اشکال مختلفی دنبال فروش ارزهایشان هستند. 
کاهش قیمت واکنش متفاوت کاربران را به دنبال داشته است. مثلا کاربری به شوخی نوشته: «ما بچه بودیم نمی دونستیم دلار چیه؟ بچه های حالا مدام با همدیگه از دلار و حباب قیمت ها و ترکیدنش صحبت می کنن!» کاربر دیگری هم نوشته: «قیمت دلار زیاد تو زندگی ما کارمندها تاثیر نداره، چون در هر صورت باید زود بریم سر کار. هر وقت یه جوری قیمتش اومد پایین که من ۱۲ ظهر رفتم سر کار تاثیرش رو می‌پذیرم!»