ولی ملکی در گفت وگو با ایسنا، گفت: در جلسه بعداز ظهر امروز کمیسیون کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو به تصویب رسید و سه ماده از ۱۲ ماده طرح فوق بررسی شد.

وی از بررسی جزییات طرح مذکور در کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد و افزود: این طرح به اصلاحاتی نیاز دارد که در نشست هفته آینده کمیته صنعت انجام می‌شود. در این طرح تعرفه واردات خودروها تغییر خواهد کرد همچنین دانش فنی، قیمت تمام شده و کیفیت خودروهای تولیدی شرکتهای خودروساز دستخوش تغییرات می شود. پیشنهاداتی در ۱۲ ماده در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو ارایه شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه۳ ماده از طرح ساماندهی بازار خودرو بررسی شده است، خاطرنسان کرد: مقرر شد با حضور کارشناسان وزارت صنایع هفته آینده طرح ساماندهی باطار خودرو بررسی شود