عملکرد خشن شجاع خلیل زاده در بازی با السد و درگیری های مداومش با بازیکنان حریف باعث نگرانی پرسپولیسی ها شده به حدی که حسین ماهینی با انتشار یک توییت از او خواسته تا دست از این نوع بازی بردارد.