این خبرگزاری افزود: این حمله پیش از سپیده دم امروز اتفاق افتاد.

 

رویترز در ادامه آورده است: حدود ۲۰۰ افسر پلیس از جمله نیرو‌های ویژه از پاریس در این عملیات حضور داشتند. این عملیات در تاریکی به &#۳۹;مرکز (حضرت) زهرا (س) فرانسه&#۳۹; و خانه‌های ده‌ها عضو این مرکز در گراند سنت شمال شرقی فرانسه صورت گرفت.

 

دفتر پلیس محلی در بیانیه‌ای اعلام کرد: این یک عملیات ضد تروریستی است. با توجه به حمایت آشکار رهبران این مرکز از چند جنبش و سازمان که عقاید خلاف ارزش‌های حزب جمهوری خواه (فرانسه) دارند، فعالیت‌های این مرکز تحت مراقبت ویژه است.

 

ژرار کلمب وزیر کشور فرانسه گفت که سه نفر پس از کشف تسلیحات غیرقانونی در این مرکز تحت بازداشت قرار گرفتند.

 

دارایی‌های این مرکز همراه با دارایی‌های مالی تحت اختیار نام‌های دیگر به دستور وزارت اقتصاد و داخلی فرانسه مسدود شد.

 

روزنامه &#۳۹;لو موند&#۳۹; فرانسه مدعی شده است که این مرکز با حزب الله لبنان و ایران رابطه داشته و محل تبلیغ ضد صهیونیستی بوده است.