یک کامیون امروز-سه‌شنبه- تظاهرات کنندگان را در ایالت میشیگان زیر گرفت.

تعدادی از تظاهرات کنندگانی که افزایش حداقل دستمزد را خواستار شده بودند، پس از برخورد با این کامیون مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدند.

رییس پلیس محلی اعلام کرد به احتمال زیاد این حادثه تروریستی نبوده و تنها یک تصادف بوده است.