دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه با اعلام این خبر افزود: این شرکت ها و افراد با یاماگوچی-گومی بزرگترین و برجسته ترین سندیکای یاکوزای ژاپن مشارکت داشته اند.

در این اطلاعیه آمده است این شرکت ها و افراد بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۵۸۱ که اهداف مهم سازمان های جنایی بین المللی و حامیان آن ها را هدف قرار می دهد، تحت تحریم قرار گرفته اند.

خزانه داری آمریکا افزوده است: این تلاش ها برای محافظت از سیستم مالی آمریکا در قبال تاثیر مخرب این سازمان های جنایی و شرکت ها و افرادی که از آنها حمایت یا از طرف آنها عمل می کنند، طراحی شده است.