به گزارش رویترز، ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا با ورود به غنا تور آفریقایی خود را آغاز کرد.

این برای اولین بار است ملانیا بدون حضور ترامپ به سفر خارجی می رود.

ملانیا در این سفر قرار است علاوه بر غنا، به کشورهای کنیا، مالاوی و مصر سفر کند.