همزمان با سقوط قیمت دلار در کشور، برخی فعالان از احتمال فشار روانی به برخی افراد به دلیل نوسانات قیمت و متضرر شدن در این وضعیت، خبر داده اند.

 

مشخص نیست دلیل سکته این افراد نوسانات قیمت ارز است، یاخیر، مشخص نیست.