احمد امیرآبادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز بنا به درخواست نمایندگان با اولویت در دستور کار مجلس قرار گرفت و مجلس از هفته گذشته وارد بررسی آن شده‌اند. لذا تا زمانی که رسیدگی به این لایحه به اتمام نرسد مجلس نمی‌تواند وارد دستور کار دیگری شود.

وی افزود: بر این اساس بعد از اتمام بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز CFT مجلس وارد بررسی CFT خواهد شد لذا فردا این لایحه مطرح نمی‌شود.

این عضو هیات رئیسه مجلس درباره این که آیا مجلس لایحه هفته آینده بررسی می‌کند گفت: لایحه CFT در دستور کار مجلس قرار گرفته شدند این احتمال وجود دارد که نوبت رسیدگی آن هفته آینده باشد ولی همه چیز منوط به تمام شدن بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم CFT یکی از لوایح چهارگانه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) است.