راشاتودی گزارش داد، دولت فرانسه از مسدود کردن دارائی های وزارت اطلاعات ایران و دو مرد خبر داد.

این مطلب در مجله دولتی فرانسه اعلام شده و یکی از این دو مرد «اسدالله اسدی» معرفی شده است. این فرد همنام کسی است که در ماه ژوئن ادعا شد تلاش داشته تا در تجمع گروهک تروریستی منافقین بمبگذاری کند.

توضیحات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.