نشست غیرعلنی مجلس برای بررسی حادثه تروریستی اهواز در رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور ماه دقایقی قبل آغاز شد.

طبق برنامه بناست تا وزرای اطلاعات، کشور، استاندار خوزستان و جمعی از فرماندهان نظامی و امنیتی در این جلسه گزارشات خود را در ارتباط با این موضوع ارائه کنند.