رویترز گزارش داد، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن امروز در تغییر کابینه وزرای امور خارجه و اقتصاد را در پست‌های خود ابقا کرد. وی در کل شش تن از ۱۹ عضو کابینه را ابقا کرده، ۱۲ عضو جدید به دولت آورد و یکی دیگر از انتصاب‌هایش هم از وزرای سابق است. آبه در کابینه قبلی دو وزیر زن داشت اما این بار تنها یک وزیر زن دارد.

آبه که در دسامبر ۲۰۱۲ به قدرت بازگشت، ماه گذشته میلادی بار دیگر به عنوان رهبر حزب لیبرال دموکراتیک ژاپن انتخاب شد.

کارشناسان سیاسی می گویند، تغییر کابینه ژاپن به نظر برای تمرکز بر ثبات در کشور صورت می گیرد و این درحالیست که آبه به دنبال پیگیری تلاشش برای تغییر قانون اساسی صلح آمیز و  پس از جنگ دوم جهانی این کشور است.

نخست وزیر ژاپن گفته است که به دنبال حفظ متحدانش تارو آسو، معاون خود و همچنین وزیر دارایی و یوشیهیده سوگا، دبیر کابینه ژاپن است.

در گزارش های رسانه ای آمده که آبه هیروشیگه سکو، وزیر تجارت و صنعت، تارو کونو، وزیر خارجه و توشیمیتسو موتگی، وزیر اقتصاد را نیز در کابینه نگه داشته است.

آبه همچنین تاکه‌شی ایوایا، معاون پارلمانی وزیر دفاع را جایگزین ایتسونوری اونودرا، وزیر دفاع کرد.

ایوایا اخیرا به خاطر حمایت از قانونی شدن کازینوها در ژاپن در معرض توجه مردم قرار گرفته است.

آکیرا آماری، متحد نزدیک آبه و وزیر سابق اقتصاد نیز به عنوان مدیر اجرایی حزب لیبرال دموکراتیک مسئول استراتژی انتخابات و پیش از برگزاری انتخابات مجلس علیای ژاپن در سال آنی میلادی منصوب شده است.

آبه کن سایتو، وزیر کشاورزی را جابجا کرد و تاکه‌شی یاماشیتا، عضو اقلیت مجلس عوام را برای وزارت دادگستری انتخاب کرد

کی‌یچی ایشی،‌ از حزب کومیتو در سمت وزارت اراضی، زیرساخت ها، حمل و نقل و توریسم ابقا شده است.

ماساهیکو شیبایاما از سوی آبه بعنوان وزیر آموزش، فرهنگ، وزرش، علوم و فناوری منصوب شد.

تاکومی نموتو که سابق بر این وزیر بازسازی بود بعنوان وزیر امور بهداشت، کار و رفاه به کابینه آبه بازگشته است و تنها زن کابینه نخست وزیر ژاپن ساتسوکی کاتایاما است که وزیر احیای منطقه ای شده است.