فاطمه سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که دولت امروز در عرصه اقتصادی دچار سردرگمی شده است، گفت: مشکل اصلی اقتصادی این روزهای جامعه ما این است که هیچ کسی نمی‌داند چه اتفاقی قرار است بیفتد انگار دولت هم دچار سردرگمی شده است. اکنون دو وزارتخانه مهم و حساس بدون وزیر اداره می‌شوند و هر روز صحبت‌هایی درباره چند استعفا و چند استیضاح مطرح می‌شود.

وی افزود: از طرفی دیگر هنوز نتوانسته‌ایم در مراودات بین‌المللی تکلیف پیوستن به FATF را روشن کنیم. عده‌ای هر روز به هر نحوی نمایندگان را تهدید می‌کنند و از سویی دیگر هنوز از اقدامات اروپا خبری نیست. مجموعه این عوامل موجب می‌شود مردم نگران و مضطرب باشند.

نماینده تهران با بیان این‌که این موضوعات تنها به دولت مربوط نمی‌شود، توضیح داد: باید خیلی شفاف و روشن مردم را از شرایطی که در آن قرار داریم آگاه کنیم اگر بناست از مردم بخواهیم که سختی این دوران را تحمل کنند باید با صداقت با آنها صحبت کنیم. نمی‌شود هر روز بگوییم هیچ مشکلی نداریم اما از آن طرف لحظه‌ به لحظه قیمت‌ها تغییر کند.

سعیدی با بیان این‌که زمزمه تغییر برخی وزرا و استیضاح‌ها در جامعه شنیده می‌شود، ادامه داد: اگر رییس جمهور می‌خواهد تغییری اعمال کند معطلی بیش از این جایز نیست. متاسفانه نقدها به تیم اقتصادی دولت جدی گرفته نشد اگرچه امروز دیر است، اما باز هم تغییر ضروری است.

وی با تاکید بر این‌که در گام اول باید وزارتخانه‌های بدون وزیر تعیین تکلیف شوند، گام بعدی را ترمیم کابینه و استفاد از همه ظرفیت‌های کشور دانست و گفت: با وجودی که از ابتدا امیدواری‌هایی برای استفاده از بانوان در دولت داده شد، اما هیچ زنی در میان وزرا نیست، امیدواریم در ترمیم پیش‌رو به این ظرفیت عظیم توجه شود.