پس از حذف تیم ملی نوجوانان از آسیا چمنیان از دلیل عجیبی حرف زده و گفته است:« پوشش هواداران اندونزی در بازی نخست برای بازیکنان نوجوان ایران عجیب بوده است. یکسری از هواداران اندونزی پوشش خوبی نداشتند. بازیکنان ما به لحاظ فرهنگی چنین فضایی را ندیده بودند. نزدیک به ۴۰۰۰ هوادار پوشش خاص داشتند که برای بازیکنان ما عجیب بود.»

اندونزی این روزها درگیر اتفاقات زلزله و سونامی است و دیوید بکهام یکی از سفیرهای یونیسف به این کشور سفر کرده و عکسی از خود در میان مردم اندونزی در اینستاگرام منتشر کرده است. در این تصویر تمام اندونزی های محجبه و با پوشش اسلامی هستند. کشور اندونزی اسلامی است و پوشش 90 درصد مردم این کشور اسلامی است و عکس دیوید بکهام هم گویای این قضیه است. اما عباس چمنیان چگونه می گوید تماشاگران اندونزیایی پوشش خوبی نداشتند در نوع خود جالب است.