برنامه نود طبق معمول هر دوشنبه پخش شد و به حواشی مربوط به بازی های لیگ برتر پرداخت. هفته گذشته دربی پایتخت برگزار شد و فردوسی پور آیتمی جالب از صحبت های بازیکنان در زمین پخش کرد. فردوسی پور توسط تیم آنالیزش صحبت های بازیکنان را در زمین لب خوانی کرد. در ابتدای بازی و زمان ورود دو تیم به زمین مرتضی تبریزی و روزبه چشمی به شوخی بینی بیرانوند را سوژه کردند و بیرانوند به مهاجم استقلال گفت که بینی او بزرگتر است.