برنامه نود طبق معمول هر دوشنبه پخش شد و به حواشی مربوط به بازی های لیگ برتر پرداخت. هفته گذشته دربی پایتخت برگزار شد و فردوسی پور آیتمی جالب از صحبت های بازیکنان در زمین پخش کرد. فردوسی پور توسط تیم آنالیزش صحبت های بازیکنان را در زمین لب خوانی کرد. در یکی از صحنه ها علیرضا فغانی به سمت دروازه پرسپولیس می رود تا از آبی که بیرانوند با خودش به زمین آورده بنوشد. در همین حین فغانی به شوخی به بیرانوند می گوید: "آب است یا جادو؟"