آرش ظلی پور مجری برنامه «من و شما» با انتشار ویدئو دوربین مخفی که این روزها از تلویزیون پخش می شود، در اینستاگرام نوشت: «مى دونم خیلى ها با دیدن این ویدئو که امروز دست به دست شد کلى احساساتى شدن و کِیف کردن که همزبون و هموطنهاشون از این دوربین مخفى سربلند بیرون اومدن..

واقعیت اینه نیازى به هیچ دوربین مخفى و آزمایش و امتحانى نیست.. این مردم بارها ثابت کردن وقت نیاز مثل کوه پشت همدیگه هستن..
اینا شعار نیست به خدا واقعیته.. واقعیته ایرانى همینه که توو این ویدئو میبینیم.. واقعیت ما تجمع براى خرید دلار و سکه نیست! واقعیت ما صف رب و پوشک نیست!

مارو مجبور مى کنن به بد بودن! مارو گول میزنن که به جون هم بیفتیم.. اما بخدا همونهایى که کارتن کارتن رب و پوشک و فلان و بهمان انبار کردن، وقت نیازِ بغل دستیشون حتى لحظه اى شک نمیکنن...

ما جماعت احساس و عشقیم...

اتفاقا از سر همین احساساتى بودنِ که راحت گولمون میزنن و جو میدن که ببرین و بخرین و انبار کنین که داره تموم میشه... نباید گول بخوریم، نباید جوگیر آدمها و حرفهایى بشیم که سالهاست مى خوان مارو به جون هم بندازن و ببرن و بخورن و توو تاریکى جیب ها و حسابهاشونُ پر کنن و ما رو بدووشن...

ما ایرانى جماعت به وقت نیاز پشت همیم.. ما مردم به وقت نیاز کنار همیم.. اینو بارها ثابت کردیم..١٠ سال قبل و ٢٠ سال قبل و ٤٠ سال قبل و سالها قبلتر دوربین مخفى هاى زیادى رو با سربلندى پشت سر گذاشتیم و روسیاهیش رو گذاشتیم براى کفتارهاى تشنه به جون و خون مردم این خاک...»

واکنش آرش ظلی پور به دوربین مخفی تلویزیون