فشار فروش در بازار ارز از عصر امروز شدت یافته و همین امر موجب شد تا دلار ١٧ هزار تومانی صبح امروز تا ساعت انتشار این گزارش به ١٤ هزار و 600 تومان کاهش یابد.

دلال های خیابان فردوسی قیمت دلار فردایی را ١٤ هزار تومان اعلام میکنند.

قیمت سکه نیز در بازار تهران هم اکنون به ٤ میلیون و 300 هزار تومان سقوط کرده است.

دلار