به گزارش النشره، جبران باسیل وزیر خارجه لبنان به همراه تعدادی از سفیران کشورهای دیگر در لبنان از مناطقی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی وجود موشکهای حزب الله در نزدیکی فرودگاه بیروت شده بود، رفت.

اولین منطقه ای که باسیل سفیران را به آنجا برد در اطراف ورزشگاهی بود که وزیر خارجه لبنان گفت: این مکان خالی از هر گونه موشک و تحت کنترل ارتش لبنان است.

وی سپس سفیران خارجی را به ورزشگاه تیم العهد یعنی مکان دیگری که نتانیاهو مدعی موشکهای حزب الله شده بود، بُرد و طی سخنانی گفت: مردم خواهان ورزش هستند و مرگ را نمی خواهند. لبنان در زمینه دیپلماسی کوتاهی نمی کند. مهمترین واکنش به نتانیاهو رسانه های جهانی هستند که همه مناطق را دیدند. متاسفانه ما می سازیم و اسرائیلی ها خراب می کنند.  طرفی هست که خواهان جنگ افرزوی ضد لبنان است در حالی که لبنان کشور همزیستی و صلح و گفتگو است و در حالی که طرف دیگر(اسرائیل) خواهان کشتن و خشونت است.