پیرزاده روز دوشنبه در میزگرد این شبکه در پاریس، گفت: یک اتحاد واقعی در ایران علیه آنچه رخ داد وجود داد. ما از جدایی طلبان صحبت کردیم. اما زمانی که با یک کُرد ساکن ایران صحبت می کنیم او نمی گوید من کُرد و ایرانی هستم بلکه می گوید من ایرانی و کُرد هستیم. در واقع همین اتحاد هزاران نفر را در اعتراض به تروریسم به خیابان ها آورد. 

در تشیع فرهنگ شهادت اهمیت بسیاری دارد. کشته شدگان سرباز و حتی یک کودک چهار ساله بودند. می توان اتحاد مردم را دید. البته این اتحاد تنها در اهواز نیست و حتی در تهران هم دیده می شود. روح مردم ایران آسیب دیده است.

خبرنگار فرانس ۲۴ در تهران گفت: من در ایران بوده ام و به ایران خواهم رفت. من با ایرانی ها صحبت می کنم. من در گردهمایی های انتخاباتی حسن روحانی حضور داشتم. روحانی کارهای زیادی انجام داده است اما در مقایسه با انتظارات بسیار ناچیز است. اما دست کم وی در زمان برگزاری جام جهانی فوتبال ورزشگاه ها را به روی زنان گشود. این برای ما غربی ها مسئله مهمی نیست. اما برای ایرانی ها اهمیت بسیاری دارد.