حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:«‌عزت ملت و دولت سعودی در فشردن دست دوستی ایران است نه در پافشاری برای تحقیر شدن مداوم توسط باجگیری که جز نفع خود چیزی نمی شناسد.»