سیدتقی نوربخش روز دوشنبه در جلسه شورای ملی سالمندان اظهار داشت: بر اساس قوانین جاری پرداخت مستمری ماهانه، تأمین درمان و سایر خدمات از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان ارائه و تمام ابعاد زندگی و معیشت آنها تمشیت می شود.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات به جامعه بازنشستگان و سالمندان تحت پوشش دارای برنامه راهبردی مشخصی است و آرامش خاطر و حفظ کرامت آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به تشریح اهداف راهبردی این سازمان درخصوص خدمت رسانی به سالمندان پرداخت و گفت: ارتقاء سطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی، بهره مندی از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و شرکای اجتماعی در راستای احیا و ارتقاء منزلت سالمندان و توانمندسازی و حفظ و ارتقاء سلامت جسمی و روحی سالمندان از جمله اهداف راهبردی ما است.

نوربخش ادامه داد: ارتقاء سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی از سالمندان، توسعه زیرساختهای مورد نیاز برای ارائه خدمات به سالمندان و ارتقاء امنیت مالی سالمندان از دیگر اهداف راهبردی است که با استفاده از تمام ظرفیت ها در سازمان تأمین اجتماعی پیگیری می شود.

سازمان تامین اجتماعی ۴٢ میلیون بیمه شده دارد که حدود سه میلیون نفر از آنها بازنشسته هستند.