متهم دلانو که به قتل درجه دوم متهم است، ابتدا از قبول جرم خود سر باز زد، اما بالاخره در بازجویی‌ها اعتراف کرد که پس از مشاجره‌ای سه روزه به همسر خود حمله کرده و وی را به قتل رسانده است.

پرستار کتلین که این حادثه را گزارش کرده بود گفت که کتلین از زوال عقل و اسکیزوفرنی رنج می‌برده و قادر به حرکت نبوده است.

قاضی پرونده می‌گوید که تصاویر جسد سوخته کتلین بسیار دردناک و غم انگیز بودند و مدارک کافی علیه دلانو برای محکومیتش وجود دارد.