سایت شبکه سومریه نیوز نوشت، یحیی رسول، سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که حیدر العبادی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و نخست وزیر این کشور قاسم نزال المالکی را به عنوان فرمانده جدید عملیات بصره منصوب کرد.

پیشتر حیدر العبادی، جمیل کامل الشمری، فرمانده عملیات بصره را از سمتش برکنار و او را به عنوان رئیس دانشگاه دفاعی تحقیقات نظامی منصوب کرده بود.