ناصر سراج در پاسخ به سوالی درباره علت تعیین مهلت ۶۰ روزه برای کناره گیری بازنشستگان از پست‌های دولتی اظهار کرد: طبق قانون، قوانین پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار، لازم الاجرا می‌شوند. در رابطه قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاح این قانون پس از ۱۵ روز، افراد ۶۰ روز فرصت دارند که محل‌های خدمت خود را ترک کنند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ به عنوان ماده قانونی مصرح جهت قید مهلت ۶۰ روزه برای ترک مشاغل دولتی از سوی بازنشستگان مشاغل دولتی، تصریح کرد: البته خوشبختانه بعضا در حال ترک محل‌های خدمت خود هستند. ان شاءالله در ۶۰ روز مهلت قانونی مشخص شده دیگر کسی باقی نماند که اقدام کنیم.